SeaTwirl startar dotterbolag i Norge

Vindkraftsbolaget SeaTwirl startar ett dotterbolag i Norge. 

"Vi ser stor potential i att vara i Norge. Förutom att det kan bli en av våra första marknader har de färdiga testplatser för flytande vindkraft som vi vill utvärdera närmare. Därutöver finns det ett stort kunnande kring offshore-konstruktioner från oljeindustrin som vi kan dra nytta av", säger Gabriel Strängberg, VD för SeaTwirl.

Göteborg, 2017-10-02

För mer information, vänligen kontakta:

Gabriel Strängberg, VD
Telefon: +46 70 480 55 29
E-post: [email protected]

Roger Cederberg, Styrelseordförande
Telefon: +46 73 363 10 75
E-post: [email protected]

Denna information är sådan information som SeaTwirl AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 oktober 2017.

Följande dokument finns att hämta från beQuoted
Om SeaTwirl
SeaTwirl AB är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en ledande aktör inom den nya och snabbt växande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft. SeaTwirls unika flytande vindkraftverk är enkelt och robust med få rörliga delar. Detta passar förhållandena på havet och minimerar behovet av underhåll, vilket leder till färre stillestånd och fler drifttimmar. Bolagets första prototypinstallation installerades i havet år 2015. Utvecklingen sker nu på nästa fullskaleenhet om 1MW installerad turbineffekt.
Läs mer på: www.SeaTwirl.com.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer: +46 8 5030 1550.