SeaTwirls amerikanska patent för dynamisk turbin är godkänt

Det amerikanska patentverket, United States Patent and Trademark Office (USPTO), har beviljat vindkraftsbolaget SeaTwirl patent för en dynamisk turbin.

Den dynamiska turbinen kan fälla in sina vingar och bli helt platt, vilket gör att den kan motstå mycket högre vindhastigheter. Detta gör det möjligt att bygga verket med mindre material och placera det på ställen där det finns risk för orkaner, tyfoner eller cykloner, vilket öppnar upp helt nya marknader. Att dimensionera ett vanligt verk för att klara den sortens vindar skulle göra det mycket dyrare att bygga.

Godkännandet är en del i ett strategiskt arbete med att bygga en bred patentportfölj och därmed lägga grunden för en stark marknadsposition på den växande marknaden för havsbaserad vindkraft. Utöver det nu beviljade patentet har bolaget sju ansökningar inlämnade i olika jurisdiktioner. Närmast väntas ett beviljande från svenska myndigheter av ett patent som underlättar både byggnation, installation och underhåll.

"Som ett teknikdrivet företag är det viktigt att vi kontinuerligt utvecklar vår patentstrategi. Med detta godkännande stärker vi vår patentportfölj och utökar våra potentiella marknader. På många platser i världen finns risk för tyfoner, cykloner eller orkaner. Detta patent gör det möjligt att bygga vindkraftverk med mindre material men som ändå kan stå emot dessa kraftiga vindar. I en framtid där extremt väder blir vanligare är vi mycket glada för godkännandet", säger Gabriel Strängberg, VD på SeaTwirl.

2017-04-26

För mer information, vänligen kontakta:

Gabriel Strängberg, VD
Telefon: +46 70 480 55 29
E-post: [email protected]

Roger Cederberg, Styrelseordförande
Telefon: +46 73 363 10 75
E-post: [email protected]

Följande dokument finns att hämta från beQuoted

Om SeaTwirl
SeaTwirl AB är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en ledande aktör inom den nya och snabbt växande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft. SeaTwirls unika flytande vindkraftverk är enkelt och robust med få rörliga delar. Detta passar förhållandena på havet och minimerar behovet av underhåll, vilket leder till färre stillestånd och fler drifttimmar. Bolagets första prototypinstallation installerades i havet år 2015. Utvecklingen sker nu på nästa fullskaleenhet om 1MW installerad turbineffekt. Läs mer på: www.SeaTwirl.com.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer: +46 8 5030 1550.

Denna information är sådan information som SeaTwirl AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 april 2017 kl. 08.25 CET.