Cell Impacts styrelseordförande Jan Rynning har avlidit

Cell Impact har under morgonen idag nåtts av det tragiska beskedet att Bolagets mycket uppskattade och engagerade styrelseordförande sedan drygt fyra år, Jan Rynning, hastigt och oväntat har avlidit till följd av sjukdom med hastigt förlopp.

Våra tankar går idag främst till Jans familj och närmast anhöriga.

Avseende de förändringar det inträffade medför i Cell Impacts styrelse återkommer Bolaget efter det att styrelsen har haft möjlighet att sammanträda, vilket den avser göra inom kort.

Karlskoga 1 mars 2017

För ytterligare information, kontakta:
Mats Wallin, VD Cell Impact AB (publ), + 46 70 568 88 40
mats.wallin@cellimpact.com

eller

Mattias Klintemar, Valberedningens Ordförande i Cell Impact AB (publ),
+ 46 70 932 64 67

Denna information är sådan information som Cell Impact AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 mars 2017 kl. 12:15.CET.

Följande dokument finns att hämta från beQuoted

Cell Impact's B shares are listed on the Nasdaq First North since February 20, 2013 (ticker code: CI B). Cell Impact's Certified Adviser on Nasdaq First North is Erik Penser Bankaktiebolag www.penser.se